دکتر سونیا عقیقی

استادیار

خلاصه

جهت مشاهده رزومه (CV) اینجانب لطفا به سایت انگلیسی مراجعه نمایید.

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

aghighis@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

33257510 34 (98+)

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه مرداک (استرالیا)

دکترا بیماری شناسی گیاهی-اپیدمیولوژی ,

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی-کنترل بیولوژیک ,

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مهندسی گیاهپزشکی ,

زبان ها

انگلیسی

مسلط

فارسی

زبان مادری

انتشارات

مقاله های کنفرانس

1. عقيقي، سونيا، غلامحسين شهيدي بنجار، مهدی نقی زاده، پروين رشيد فرخي، ضياء الدين بني هاشمي، جهانگير حيدرنژاد و اسماعيل سعدون, فعاليت زيستي سويه هاي بومي ايراني Streptomyces plicatus و .Frankia sp عليه جدايه هاي Verticillium dahliae در پسته، زيتون، سيب زميني و پنبه

هفدهمين کنگره گياهپزشکی ايران, پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران، کرج, 1385

2. , فعاليت ضد باكتريايي سويه 63 Streptomyces coralus و سويه 101 Streptomyces plicatus عليه Ralstonia solanacearum و Erwinia carotovora subsp. carotovora

هفدهمين کنگره گياهپزشکی ايران, پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران، کرج, 1385
شهيدی بنجار، غلامحسين، سالومه زمانيان، سونيا عقيقي، حشمت ا... رحيميان، حسين معصومي، اكبر حسيني پور