دکتر عبدالرضا محمدحسين زاده

دانشیار

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

09131417392

 ایمیل

a_mhosseinzadeh@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشکده الهیات تهران

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی , از 1362 تا 1365

 دانشکده الهیات تهران

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی (پایان نامه: تاریخ فقه شیعه از آغاز تا شهید ثانی) , از 1365 تا 1367

 دانشگاه فردوسی مشهد

دکترا فقه و مبانی حقوق اسلامی (پایان نامه: حقوق قضایی زنان در اسلام) , از 1376 تا 1381

دوره ها

 دوره ضمن خدمت اساتید معارف اسلامی

نهادنمایندگی مقام معظم رهبری

انتشارات

کتاب ها

1. عبدالرضا محمد حسین زاده, مباحث اصول (حجج و امارات)

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1393

2. عبدالرضا مححمد حسین زاده- نعمت الله دالوند, بررسی قاعده «العقود تابعة للقصود»

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1393

3. عبدالرضا محمد حسین زاده- علی عارفی, تحدید و تکثیر نسل در فقه اسلامی

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1393

4. عبدالرضا محمد حسین زاده-میثم تارم, مباحث اصول (اصول عملیّه)

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1392

5. عبدالرضا محمد حسین زاده, آموزش مفردات قرآن ( جلد اوّل )

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1389

6. عبدالرضا محمد حسین زاده, آموزش مفردات قرآن ( جلد دوّم )

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1389

7. عبدالرضا محمد حسین زاده- جلال ایرانمنش, رویکردی نوین به عیوب مجوز فسخ نکاح از نظر فقه و حقوق اسلامی و عرفی

دانشگاه آزاد اسلامی, کرمان, 1389

8. عبدالرضا محمد حسین زاده, مفهوم جامعه دینی و راههای تقویت معنوی آن

سازمان تبلیغات اسلامی کرمان, کرمان, 1388

9. عبدالرضا محمد حسین زاده, نابغه فقه و فقاهت ( زندگانی شهید ثانی )

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1387

10. عبدارضا محمد حسین زاده, تفسیر مختصر ( جزء اوّل )

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1387

11. عبدالرضا محمد حسین زاده, چگونه متون عربی را ترجمه کنیم ؟

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1387

12. عبدالرضا محمد حسین زاده- محمد رضا امیر محمدی, مسئولیت جمعی ( در صورت تعدد عاملان زیان )

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1387

13. عبدالرضا محمد حسین زاده, فخر شیعه ( زندگانی شهید اوّل )

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1386

14. عبدالرضا محمد حسین زاده, ارزش شهادت زنان در اتبات دعوی

انتشارات ودیعت, کرمان, 1373

15. عبدالرضا محمد حسین زاده, قضاوت زنان در محاکم

انتشارات ودیعت, کرمان, 1372

16. عبدالرضا محمد حسین زاده, پیام های قرآن ( جزء سی ام )

انتشارات قدس, قم, 1368

17. عبدالرضا محمد حسین زاده, تاریخ فقه شیعه

انتشارات قدس, قم, 1367

مقاله های مجله

1. عبدالرضا محمد حسین زاده, اولیاء دم، قصاص، تخییر یا تعیین

مجله مقالات و بررسیها – دانشگاه تهران, 1393

2. عبدالرضا محمد حسین زاده, عدالت مهدوی و جامعه منتظر

مجله دانش اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی کرمان, 1392

3. عبدالرضا محمد حسین زاده, قضاوت زنان

مجله دانش اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی کرمان, 1392

4. عبدالرضا محمد حسین زاده, تأثیر اندیشه های امام خمینی (ره) در بیداری اسلامی

مجله پژوهشهای اسلامی – ارشاد اسلامی کرمان, 1392

5. عبدالرضا محمد حسین زاده, ویژگیهای علمی تفسیر المیزان

مجله لسان مبین – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), 3, 1390

6. عبدالرضا محمد حسین زاده, جایگاه ادب عربی در المیزان

مجله لسان مبین – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), 1390

7. عبدالرضا محمد حسین زاده, نسبت قرآن کریم با علم طبّ

مجله گامهای توسعه – دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 1390

8. عبدالرضا محمد حسین زاده, سقط جنین در شرایط عادی

مجله گامهای توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 1390

9. عبدالرضا محمد حسین زاده, جایگاه دل در عرفان اسلامی با تأکید بر دیدگاه مولوی

فصلنامه پژوهشی – پژوهشنامه اخلاق, 1390

10. عبدالرضا محمد حسین زاده, بررسی جنسیت در ضرب المثل ها با توجه به آیات و احادیث

مجله مطالعات زنان – دانشگاه الزهراء, 4, 1388

11. عبدالرضا محمد حسین زاده, اصالت ایمان اسلامی ایرانیان

مجله مطالعات ایرانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان, 136, 1387

12. عبدالرضا محمد حسین زاده, زمینه ها و علل اسلام گرایی ایرانیان

مجله مطالعات ایرانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1387

13. عبدالرضا محمد حسین زاده, نقش رضای متأخر

مجله پژوهشهای اسلامی – دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1387

14. عبدالرضا محمد حسین زاده, مجوس و اهل کتاب

مجله مطالعات ایرانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان, 135, 1387

15. عبدالرضا محمد حسین زاده, مسئولیت جمعی

مجله مقالات و بررسیها – دانشگاه تهران, 85, 1386

16. عبدالرضا محمد حسین زاده, ازدواج دائم و منقطع با اهل کتاب

مجله مقالات و بررسیها - دانشگاه تهران, 85, 1385

17. عبدالرضا محمد حسین زاده, مقایسه دیدگاههای علم ودین در رابطه با شخصیت، نقش و وظایف زنان

مجله پژوهشگران فرهنگ, 8, 1383

18. عبدالرضا محمد حسین زاده, جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در تعالیم اسلام

مجله پژوهشگران فرهنگ, 5 و 6, 1383

مقاله های کنفرانس

1. عبدالرضا محمد حسین زاده, مردم سالاری دینی

دانشگاه علامه طباطبایی, 0