دکتر عبدالرضا محمدحسين زاده

دانشیار

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

09131417392

 ایمیل

a_mhosseinzadeh@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشکده الهیات تهران

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی , از 1362 تا 1365

 دانشکده الهیات تهران

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی (پایان نامه: تاریخ فقه شیعه از آغاز تا شهید ثانی) , از 1365 تا 1367

 دانشگاه فردوسی مشهد

دکترا فقه و مبانی حقوق اسلامی (پایان نامه: حقوق قضایی زنان در اسلام) , از 1376 تا 1381

دوره ها

 دوره ضمن خدمت اساتید معارف اسلامی

نهادنمایندگی مقام معظم رهبری

انتشارات

کتاب ها

1. عبدالرضا محمدحسین‌زاده- میثم تارم, اصول الفقه برای تدریس «مباحث الفاظ»

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1397

2. عبدالرضا محمدحسین‌زاده- میثم تارم, اصول الفقه برای تدریس «مباحث عقلیه»

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1397

3. عبدالرضا محمدحسین‌زاده- میثم تارم, اصول الفقه برای تدریس «مباحث حجّت، تعارض ادله»

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1397

4. عبدالرضا محمدحسین‌زاده- میثم تارم, اصول الفقه برای تدریس «اصول عملیه، اجتهاد و تقلید»

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1397

5. عبدالرضا محمدحسین‌زاده- حمیدرضا صباحی گراغانی- فاطمة السادات حسینی, کنزالعرفان فی فقه القرآن (برای تدریس)

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1397

6. فاطمة السادات حسینی- عبدالرضا محمدحسین‌زاده, ترجمه و تحلیلی نو بر روش‌های تفسیری آیت‌الله سبحانی

انتشارات توحید قم, قم, 1397

7. عبدالرضا محمدحسین‌زاده, تحلیل آموزه‌های فقهی، حقوقی و اسلامی حوزه زنان در آینه ضرب‌المثل‌های فارسی

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1396

8. عبدالرضا مححمد حسین زاده- نعمت الله دالوند, قواعد فقه «قاعده العقود تابعة للقصود»

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1394

9. عبدالرضا محمدحسین‌زاده- نعمت‌الله دالوند, قواعد فقه «قاعده اقرار العقلا»

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1394

10. عبدالرضا محمدحسین‌زاده- نعمت‌الله دالوند, قواعد فقه «قاعده لاضرر و لاضرار»

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1394

11. عبدالرضا محمدحسین‌زاده- نعمت‌الله دالوند, قواعد فقه «قاعده مایضمن و عکس آن»

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1394

12. ایمان ضیاء جلدی- عبدالرضا محمدحسین‌زاده- حمیدرضا پرهام‌مهر, ابراء از اسباب سقوط تعهدات در فقه و حقوق ایران

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1394

13. عبدالرضا محمد حسین زاده, مباحث اصول (حجج و امارات)

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1393

14. عبدالرضا محمد حسین زاده- علی عارفی, تحدید و تکثیر نسل در فقه اسلامی

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1393

15. عبدالرضا محمدحسین‌زاده- نعمت‌الله دالوند, قواعد فقه «قاعده تبعیت عقد از قصد»

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1393

16. عبدالرضا محمد حسین زاده-میثم تارم, مباحث اصول (اصول عملیّه)

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1392

17. عبدالرضا محمد حسین زاده, آموزش مفردات قرآن ( جلد اوّل )

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1389

18. عبدالرضا محمد حسین زاده, آموزش مفردات قرآن ( جلد دوّم )

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1389

19. عبدالرضا محمد حسین زاده- جلال ایرانمنش, رویکردی نوین به عیوب مجوز فسخ نکاح از نظر فقه و حقوق اسلامی و عرفی

دانشگاه آزاد اسلامی, کرمان, 1389

20. عبدالرضا محمد حسین زاده, مفهوم جامعه دینی و راههای تقویت معنوی آن

سازمان تبلیغات اسلامی کرمان, کرمان, 1388

21. عبدالرضا محمد حسین زاده, نابغه فقه و فقاهت ( زندگانی شهید ثانی )

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1387

22. عبدارضا محمد حسین زاده, تفسیر مختصر ( جزء اوّل )

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1387

23. عبدالرضا محمد حسین زاده, چگونه متون عربی را ترجمه کنیم ؟

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1387

24. عبدالرضا محمد حسین زاده- محمد رضا امیر محمدی, مسئولیت جمعی ( در صورت تعدد عاملان زیان )

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1387

25. عبدالرضا محمد حسین زاده, فخر شیعه ( زندگانی شهید اوّل )

انتشارات پیام مصطفی, کرمان, 1386

26. عبدالرضا محمد حسین زاده, ارزش شهادت زنان در اتبات دعوی

انتشارات ودیعت, کرمان, 1373

27. عبدالرضا محمد حسین زاده, قضاوت زنان در محاکم

انتشارات ودیعت, کرمان, 1372

28. عبدالرضا محمد حسین زاده, پیام های قرآن ( جزء سی ام )

انتشارات قدس, قم, 1368

29. عبدالرضا محمد حسین زاده, تاریخ فقه شیعه

انتشارات قدس, قم, 1367

مقاله های مجله

1. عبدالرضا محمدحسین‌زاده- حجت عزیزالهی- محمدرضا رضوان طلب, حقوق رسمی قضات دادگستری و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات

فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی /دانشگاه آزاد اسلامی بابل, زمستان, 54, 129-148, 1397

2. حجت عزیزالهی- علی تولایی- معین فرزانه وشاره- عبدالرضا محمدحسین‌زاده, مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی

فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی/ دانشگاه آزاد اسلامی بابل, بهار, 51, 99-118, 1397

3. سیده فاطمه طباطبایی- عبدالرضا محمدحسین زاده- سمیه مولوی فر, حکم تکلیفی کرایونیک بیمار لاعلاج از منظر فقه شیعه

فقه پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, 9- بهار و تابستان, 30-31, 21-32, 1396

4. عبدالرضا محمدحسین‌زاده- میثم تارم- حمید صباحی گراغانی, بررسی راستی نمایی مثل‌ها در متون منثور فارسی نسبت به آموزه‌های دینی

نشریه نثرپژوهی ادب فارسی/ دانشگاه شهید باهنر کرمان, پاییز و زمستان, 42, 185-203, 1396

5. حمیدرضا صباحی گراغانی- احمدرضا حیدریان شهری-عبدالرضا محمدحسین‌زاده, بررسی استعاره مفهومی در سوره بقره (رویکرد زبان‌شناسی شناختی)

نشریه ادب و زبان/ دانشگاه شهید باهنر کرمان, بهار و تابستان, 39, 85-107, 1395

6. عبدالرضا محمدحسین‌زاده- عنایت‌الله شریفی, گسترش تشیع اثنی‌عشری در ایران و علل و عوامل سیاسی آن

فصلنامه پژوهشی پژوهشگران فرهنگ/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان, بهار و تابستان, 35, 83-98, 1395

7. عبدالرضا محمد حسین زاده, عدالت مهدوی و جامعه منتظر

مجله دانش اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی کرمان, 1392

8. عبدالرضا محمد حسین زاده, قضاوت زنان

مجله دانش اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی کرمان, 1392

9. عبدالرضا محمد حسین زاده, تأثیر اندیشه های امام خمینی (ره) در بیداری اسلامی

مجله پژوهشهای اسلامی – ارشاد اسلامی کرمان, 1392

10. محمدعلی صفا- جلال ایرانمنش- عبدالرضا محمدحسین‌زاده, دادرسی زنان در اسلام

فصلنامه تخصصی دانش اسلامی/ دانشگاه آزاد اسلامی کرمان, بهار, پیش شماره اول, 93-118, 1392

11. عبدالرضا محمد حسین زاده, ویژگیهای علمی تفسیر المیزان

مجله لسان مبین – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), 3, 1390

12. عبدالرضا محمد حسین زاده, جایگاه ادب عربی در المیزان

مجله لسان مبین – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), 1390

13. عبدالرضا محمد حسین زاده, نسبت قرآن کریم با علم طبّ

مجله گامهای توسعه – دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 1390

14. عبدالرضا محمد حسین زاده, سقط جنین در شرایط عادی

مجله گامهای توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 1390

15. عبدالرضا محمد حسین زاده, جایگاه دل در عرفان اسلامی با تأکید بر دیدگاه مولوی

فصلنامه پژوهشی – پژوهشنامه اخلاق, 1390

16. عبدالرضا محمد حسین زاده, بررسی جنسیت در ضرب المثل ها با توجه به آیات و احادیث

مجله مطالعات زنان – دانشگاه الزهراء, 4, 1388

17. عبدالرضا محمد حسین زاده, اصالت ایمان اسلامی ایرانیان

مجله مطالعات ایرانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان, 136, 1387

18. عبدالرضا محمد حسین زاده, زمینه ها و علل اسلام گرایی ایرانیان

مجله مطالعات ایرانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1387

19. عبدالرضا محمد حسین زاده, نقش رضای متأخر

مجله پژوهشهای اسلامی – دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1387

20. عبدالرضا محمد حسین زاده, مجوس و اهل کتاب

مجله مطالعات ایرانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان, 135, 1387

21. عبدالرضا محمد حسین زاده, مسئولیت جمعی

مجله مقالات و بررسیها – دانشگاه تهران, 85, 1386

22. عبدالرضا محمد حسین زاده, ازدواج دائم و منقطع با اهل کتاب

مجله مقالات و بررسیها - دانشگاه تهران, 85, 1385

23. عبدالرضا محمد حسین زاده, مقایسه دیدگاههای علم ودین در رابطه با شخصیت، نقش و وظایف زنان

مجله پژوهشگران فرهنگ, 8, 1383

24. عبدالرضا محمد حسین زاده, جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در تعالیم اسلام

مجله پژوهشگران فرهنگ, 5 و 6, 1383

مقاله های کنفرانس

1. عبدالرضا محمد حسین زاده, مردم سالاری دینی

دانشگاه علامه طباطبایی, 0