دکتر عبد الحميد دانشجو

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی , از 1379 تا 1383

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی , از 1384 تا 1386

 دانشگاه یو ام

دکترا آسیب شناسی ورزشی , از 1389 تا 1393

دوره ها

 آنالیز آماری پیشرفته

 کمردرد

 پیشگیری از آسیب

علاقمندی ها

 پیشگیری از آسیب در ورزش

 ریسک فاکتورهای آسیب

 آسیب ها در رشته فوتبال

 آسیب های مفصل زانو

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

طرح های تحقیقاتی

 ارزيابی ترکيب بدنی ، توده عضلانی، مواد معدنی و پروتئين بدن کارکنان و اعضای علمی پيام نور شيراز

از 1387 تا 1387

 ارزيابي شيوع درد هاي كمر و رابطه آن با ميزان فعاليت بدني و جنس در کارکنان پيام نور استان فارس

از 1388 تا 1388

انتشارات

کتاب ها

1. محسن ثالثی، عبدالحمید دانشجو، حمید رضا صادقی پور، فواد محمودی, پلایومتریک

بامداد کتاب, تهران, 1396

2. عبدالحمید دانشجو،حسین دادگر،مهدی عرفانی، فواد محمودی, تمرینات عملکردی پیشرونده در بازتوانی آسیب های ورزشی

جهاد دانشگاهی, استان کرمان, 1395

3. فواد محمودی، رحمان باقر نیا،محمد مشهدی، ویراستار علمی: عبدالحمید دانشجو, ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی

نرسی, تهران, 1394

4. عبدالحمید دانشجو،فواد محمودی, ورزش برای افراد ویژه (تاکید بر معلولیت ها، آسیب ها و ناهنجاری های شایع)

پژوهشگران نشر دانشگاهی, تهران, 1394

5. نادر رهنما، عبدالحمید دانشجو، علی باقر نظریان, ارزيابي دستي آسيب هاي ورزشي و قدرت عضلات

انتشارات دانشگاه علوم تحقيقات و فناوري جهرم, 1389

6. عبدالحمید دانشجو، رضا نوبخت، ثالثی, در تربيت بدني و علوم ورزشيSpss

حتمی, تهران, 1389

مقاله های مجله

1. Mostafa Zarei, Hamed Abbasi, Abdolhamid Daneshjoo, Tohid Seif Barghi, Nikki Rommers, Oliver Faude, Roland Rössler, Long-term effects of the 11+ warm-up injury prevention programme on physical performance in adolescent male football players: a cluster-randomised controlled trial

Journal of Sports Sciences, 4, 12, 1-8, 2018

2. Hadi Akbari, Mansour Sahebozamani, Ablolhamid Daneshjoo, Mohammadtaghi Amiri-Khorasani, Effect of the FIFA 11+ Programme on Vertical Jump Performance in Elite Male Youth Soccer Players

Monten. J. Sports Sci. Med, 7, 1-10, 2018

3. Daneshjoo A, Yusof,A, Effects of water and land-based sensorimotor training programs on static balance among university students

International Journal of Applied Exercise Physiology, 5, 1, 2016

4. .Daneshjoo A, Noor Azuan AO, Sahebozamani, M ،Yusof, A., Analysis of jumping-landing manoeuvers after different speed performances in soccer players

Plos One, 10, 11, e0143323, 2015

5. . Daneshjoo A, Rahnama N, Mokhtar AH, Yusof A, Effectiveness of injury prevention programs on developing quadriceps and hamstrings strength of young male professional soccer players.

Journal of Human Kinetics, 39, 1, 115-125, 2013

6. 1. Daneshjoo A, Rahnama N, Mokhtar AH, Yusof A., The effects of injury prevention warm-up programs on knee strength in male soccer players

Biology of Sports, 2013

7. 2. Daneshjoo A, Rahnama N, Mokhtar AH, Yusof A., Bilateral and unilateral asymmetries of isokinetic strength and flexibility in male young professional soccer players

Journal of Human Kinetics, 36, 5-13, 2013

8. Daneshjoo A, Rahnama N, Mokhtar AH, Yusof A, Effects of the 11+ and HarmoKnee warm-up programs on physical performance measures in professional soccer players players

Journal of Sports Science and Medicine, 12, 2013

9. Daneshjoo A, Mokhtar AH, Rahnama N, Yusof A, The effect of FIFA 11+ and HarmoKnee programs on conventional strength ratio and dynamic control ratio in youth male professional soccer players.

PLoS ONE, 7, 12, e50979, 2012

10. Daneshjoo A, Mokhtar AH, Rahnama N, Yusof A, The effects of comprehensive warm-up programs on proprioception, static and dynamic balance of male soccer players

PLoS ONE, 7, 12, e51568, 2012

11. , The epidemiology of knee injuries in Iranian Professional Soccer Players

Sport Sciences for Health, 5, 9-14, 2009

12. , Diurnal variation on the performance of soccer-specific skills

World Journal of Sport Sciences, 2, 1, 27-30, 2009

13. انیس خراسانی فریبرز محمدی پور عبدالحمید دانشجو, تأثیر هشت هفته تمرینات صندلی بر عرض و طول گام بزرگ‌سالان مبتلابه فلج¬مغزی پاراپلژی

طب توانبخشی, 1396

14. نادر رهنما افشین مقدسی عبدالحمید دانشجو, تأثیر برنامه‌ی جامع گرم کردن 11 + فیفا بر آسیب، پیشگیری از آسیب و اجرای بازیکنان فوتبال (مقاله مروری روایتی)

مطالعات طب ورزشی, 1396

15. رامین بیرانوند، منصور صاحب الزمانی، عبدالحمید دانشجو, بررسی ارتباط بین شاخص های نوسان پاسچر و استراتژی های بازیابی تعادل در سالمندان

نشریه دانشور-علوم پزشکی شاهد, 1395

16. هادی اکبری، منصور صاحب الزمانی، عبدالحمید دانشجو، محمد تقی امیری خراسانی, کدامیک از تکالیف پرش- فرود کنترل شده و ویژه فوتبال برای شناسایی فوتبالیست های در معرض خطر آسیب لیگامان متقاطع قدامی مناسب تر است؟

مطالعات طب ورزشی, 1395

17. رامین بیرانوند منصور صاحب الزمانی،.عبدالحمید دانشجو, مقایسه تاثیر هایپر کایفوزیس بر استراتژی بازیابی تعادل جوانان و سالمندان در پاسخ به اغتشاشات ناگهانی

دانشور, 1395

18. توکل ایدا،دانشجو عبدالحمید، صاحب الزمانی منصور, تاثیر 6 هفته آب درمانی در دو عمق مختلف برتعادل و درد در دختران مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال

طب توانبخشی, 1394

19. سید احسان سید جعفری، صاحب الزمانی منصور،دانشجو عبدالحمید, تاثیر خستگی عملکردی بر روی حس وضعیت مفصل شانه شناگران فعال

پژوهش در توانبخشی ورزشی, 1394

20. , تاثـير برنامه پيـشگيري کننده آسيب فيفا +11 بر قدرت ايزومـتريک عضلات چهارسر و همسترينگ فوتباليست هاي جوان حرفه اي ايران

پژوهش در علوم توانبخشي, 7, 40, 1392

21. , مقایسه قدرت عضلات پاي برتر و غیر برتر فوتباليست هاي مرد جوان حرفه اي ایران

المپیک, 20, 3, 85-94, 1391

22. , شيوع كمردرد و رابطه آن با ميزان فعاليت بدني، سن و شاخص توده بدنی در کارکنان دانشگاه پيام نور استان فارس

پژوهش در علوم توانبخشي, 7, 30, 1390

23. , تأثیر برنامه پیشگیری کننده آسیب هارمونی بر قدرت ایزومتریک عضلات مفصل زانو در فوتباليست‌هاي مرد حرفه‌ای جوان

پژوهش در علوم توانبخشي, 7, 40, 1390

24. , ديدگاه فيزيوتراپيست هاي ايراني نسبت به كاربرد مهارت هاي روانشناسي در برنامه هاي بازتواني ورزشكاران آسيب ديده

المپیک, 1, 49, 30-39, 1389

25. , ارزيابي شيوع ناهنجاري لوردوز و كيفوز در سنين مختلف

پژوهش در علوم توانبخشي, 1, 5, 1388

26. , ارزيابي شيوع ناهنجاري كيفوز در دانش آموزان دختر و پسر

پژوهش در علوم توانبخشي, 87, 4, 1387

27. , شيوع و علل آسيب هاي زانو در فوتباليست هاي حرفه اي

حركت, 36, 21-25, 1387

28. , شيوع و علل آسيب ليگامنت متقاطع قدامي در فوتباليست هاي مرد

المپیک, 44, 16-17, 1387

29. , شيوع و مكا نيسم آسيب هاي حاد در دانشجويان فوتباليست

المپیک, 15, 2, 39-87, 1386

30. رامین بیرانوند منصور صاحب الزمانی عبدالحمید دانشجو, بررسی ارتباط بین تغییرات قدرت عضلانی و نوسانات پاسچر سالمندان پس از 8 هفته تمرینات آبی: یک کارآزمایی بالینی

پژوهش درعلوم توانبخشی, 0

31. رامین بیرانوند منصور صاحب الزمانی عبدالحمید دانشجو, بررسی ارتباط بین تغییرات قدرت عضلانی و نوسانات پاسچر سالمندان پس از 8 هفته تمرینات آبی: یک کارآزمایی بالینی

پژوهش درعلوم توانبخشی, 0

32. رامین بیرانوند منصور صاحب الزمانی عبدالحمید دانشجو, نقش بینایی در استراتژی های بازیابی تعادل سالمندان

پژوهش در توانبخشی ورزشی, 0

مهارت ها

 آنالیز آماری در تربیت بدنی و علوم ورزشی

 مربی گری در رشته فوتبال، بدنسازی، بسکتبال و کبدی

دروس

دروس ترم های گذشته

 ارزیابی و مدیریت آسیب (کارشناسی ارشد)

 پاتومکانیک آسیب پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 بازگشت به ورزش (دکترا)

 روش تحقیق در علوم ورزشی (کارشناسی)

 کمک های اولیه (کارشناسی)