دکتر مهدی عباس پور

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

abbaspoor.uok@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی , از 1370 تا 1374

 دانشگاه تربیت مدرس تهران

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (پایان نامه: مقایسه میزان چربیهای خون و درصد چربی زیر پوستی نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار) , از 1376 تا 1378

 دانشگاه پیکاردی فرانسه

دکترا فیزیولوژی ورزش (پایان نامه: سنتیک مصرف اکسیژن دوچرخه سوران نخبه) , از 1384 تا 1388

فایل ها

 فیزیولوژی انسان ( ارسال فایل )

  1. مکانیک تنفس
  2. دستگاه گوارش
  3. عضله اسکلتی
  4. کلیه ها
  5. قلب
    بافت هدایتی و خودکار قلب

 تندرستی ( ارسال فایل )

افتخارات و جوایز

 سخنران برتر

کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی. تهران. پژوهشگاه شیمی

زبان ها

فرانسه

سطح پیشرفته

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

کتاب ها

1. علی اصغر فلاحی - مهدی عباس پور, مقدمه ای بر آزمون ورزشی قلبی - تنفسی

حتمی, تهران, 1396

مهارت ها

 مربی و داور فوتبال

دروس

دروس ترم جاری

 فیزیولوژی انسان ویژه فعالیت ورزشی (کارشناسی ارشد)

 فیزیولوژی ورزش کاربردی (کارشناسی ارشد)

 فعالیت بدنی و تندرستی (کارشناسی)

 فیزیولوژی ورزش کودکان (کارشناسی)

 فیزیولوژی انسان (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 آمادگی جسمانی (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 شکوفه مرتضی زاده

دانشجویان قبلی

 یاسر فیروزی